|

شرکت تکنما پی وی سی سپاهان
تولیدکننده پروفیل های یو پی وی سی

پروفیل یو پی وی سی واناوین VANA WIN با کیفیتی مطلوب و قیمتی مناسب و اقتصادی، توانسته است جای خود را در بین انبوه سازان باز کند و در همین راستا با حضور پررنگ خود در پروژه پردیس تهران مورد توجه انبوه سازان محترم قرار گرفته است.